برچسب: محمد رهبری

image مشاهده ویدیو
ویژه برنامه نجوایی با حسین (ع) | محمد رهبری

مدیر محتوا

۱۶ شهریور ۱۳۹۹

129

تا به حال فکر کرده‌‌اید که اگر امام حسین (ع) را ببینید، به او چه می‌ گویید؟ چند لحظه چشم‌ هایتان را ببندید و این رویارویی را تجسم کنید. این سؤال

مشاهده ویدیو