برچسب: سندروم مهربانی

image مشاهده ویدیو
ویژه برنامه نجوایی با حسین (ع) | مرتضی قدیری

مدیر محتوا

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

138

تا به حال فکر کرده‌‌اید که اگر امام حسین (ع) را ببینید، به او چه می‌ گویید؟ چند لحظه چشم‌ هایتان را ببندید و این رویارویی را تجسم کنید. این سؤال

مشاهده ویدیو