سیاسی

همه اخبار : 13  خبر

image مشاهده خبر
فشارها بر علیه میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری از زبان جعفرزاده ایمن آبادی

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

بعد از انتصاب میعاد صالحی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشور حواشی زیادی در خصوص این انتصاب به وجود آمد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این انتصاب را مغایر قانون می‌دانستند و برای بررسی سوابق کاری و تحصیلی رئیس صندوق بازنشستگی از دیو

مشاهده خبر

نوشته ای دیگری نیستبارگزاری نوشته ها...بارگذاری بیشتر

نوشته ای دیگری نیستبارگزاری نوشته ها...بارگذاری بیشتر